Komentari čitalaca: Potrebna je nezavisna civilna i zakonita kontrola pravosudja

0
431

Mi ustvari nemamo nezavisnog pravosudja, mada je kao takvo inaugurisano. Sudije Ustavnog suda su očito stranački kadrovi, nisu birani po kvalitetima koje struka traži, a ima ih koji ni dana nisu radili u pravosudju. U VSTV vlada nepotizam, odsustvo bilo kakvog preispitivanja odgovornosti i kvaliteta rada predstavnika pravosudja, pa i kada je u pitanju očigledna povreda zakona. Sporovi dugo traju – radni sporovi i po 14 godina, prijave se bezrazložno odbacuju a na sve to VSTV ne reaguje, odgovor se neće dobiti ili će se dobiti eventualno brošura. Sporove iz privrednog kriminala, privatizacija, korupcija, stečajevi, zloupotrebe položaja itd. niko ne procesuira i ne sudi godinama.

Potrebna je nezavisna civilna i zakonita kontrola pravosudja, da ne bude samo sebi svrha. Tražiti da zakonodavna vlast postavlja i kontroliše sudije i tužioce zasigurno ima osnova. Uostalom, u svakoj zemlji to je najviši oblik vlasti, demokratije i predstavnika građana i treba mu dati pravo da kontroliše sve segmente društva (normalno ne računajući marginalne). U krajnjoj liniji to su najviši predstavnici naše države, pa ako hoćemo da gradimo državu, onda imajmo povjerenja u one koje smo izabrali i ne mogu iznad njih biti članovi nekakvih kvazitvorevina kakve (koliko se sjećam) Ustav BiH niti poznaje/propisuje.

Naši tužioci i sudije odgovaraju VSTS-u – ali pitanje je za šta? Svako može provjeriti u Pravilniku o radu tužilaštva za koje prestupe možemo prijaviti tužioce. Samo za prestupe u domenu disciplinske odgovornosti i ništa drugo. Kad tužilac uzme pare ili kad “izbjegava” osumnjičenog jer je u pitanju “krupna riba”, pa predmet drži u ladici 5-6 godina kome se žaliti. VSTS kaže da je to njegovo “pravo” i da nije nadležno ulaziti u meritum odluke. Ovdje leži sve zlo kriminala i korupcije jer se na ovakve odluke ne možete žaliti ni Sudu za ljudska prava (možete samo na odluke suda), šta znači da su tužioci zaštićeniji od medvjeda.

Takodje neophodna je izmjena odredjenih propisa, utvrditi rokove za okončanje postupka, uspostaviti pravo privatnog tužioca kao u Srbiji i Hrvatskoj, radi silnih zloupotreba nosilaca pravosudnih funkcija itd. (Hamo, Tuzla)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here