Kada će pacijenti u BiH legalno moći koristiti preparate kanabisa?

0
647

Upotreba kanabisa u medicinske svrhe koristi se u velikom broju zemalja svijeta. Iako lijekovi na bazi kanabisa, a posebno ulja marihuane, još izazivaju kontroverze u zvaničnoj medicini, BiH bi, uz strogu kontrolu, uskoro mogla građanima oboljelim od teških malignih bolesti, epilepsije ili multiple skleroze omogućiti liječenje ovim preparatima. Život bi im bio umnogome olakšan, jer ovu vrstu preparata pacijenti nabavljaju ilegalno.

U emisiji Federacija plus ovim povodom govorili su magistrica farmacije Biljana Tubić – pomoćnica direktora za Sektor lijekova Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te Samir Husić, onkolog i doktor za bol.

Inače, upotreba medicinske konoplje u BiH trebala bi zaživjeti u narednih godinu dana, rečeno nam je u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Doduše, trebala je krajem 2016.

Na zahtjev Komore magistara farmacije FBiH, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine početkom 2016. godine oformilo je ekspertsku grupu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Grupa ljekara, farmaceuta i pravnika prepoznala je potrebu pacijenata oboljelih od malignih oboljenja, multiple skleroze, epilepsije te AIDS-a, da se korištenje kanabisa ozakoni i u BiH. Pacijenti, ponukani pozitivnim iskustvima iz regiona, svakodnevno pitaju kad će se u našoj zemlji zakonski legalizovati upotreba ovih preparata.

Prenoseći iskustva pacijenata iz Srbije i Hrvatske, predsjednica Komore Zahida Binakaj navodi da se oni bolje osjećaju kada koriste i konzumiraju kanabis.

Svoja mišljenja zasnovana na iskustvima ljekara koji su u dodiru sa pacijentima kojima bi medicinski kanabis pomogao, dali su i predstavnici resornih ministarstava entiteta.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne politike RS-a istaknuto je da je Vijeću ministara BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH, Ministarstvusigurnosti BiH kao i Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga BiH upućen prijedlog za stvaranje zakonske mogućnosti da se sintetski kanabinoidi u BiH koriste kao lijek u humanoj medicini

Federalno ministarstvo zdravstva podržava inicijativu da nadležne institucije na nivou BiH pokrenu stručne konsultacije i diskusiju s ciljem razmatranja mogućnosti upotrebe kanabisa u medicinske svrhe.

Svrha inicijative za legalizaciju kanabisa je, prije svega, olakšati pacijentima tegobe, ali i spriječiti nelegalno korištenje te promet marihuane. Ekspertska grupa Ministarstva civilnih poslova BiH uputila je prijedlog Komisiji za suzbijanje zloupotrebe droga da se kanabis ukloni sa liste strogo zabranjenih tvari.

«Komisija je razmatrala taj prijedlog i donijeli su zaključak da se formira radna grupa, koja će pripremiti prijedlog da se kanabis uvrsti u tu listu droga koje su strogo kontrolirane», kazala je Draženka Malićbegović, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH za zdravstvo.

Radna grupa, pod vodstvom Ministarstva sigurnosti BiH, priprema inicijativu za uvrštavanje kanabisa na listu strogo kontroliranih tvari.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić naglasio je će uvažavati sve ono što bude u interesu medicine, nauke i interesu pacijenata: «Tražit ćemo ono što je najbolje rješenje i na tragu, prije svega, standarda EU-a».

Ulje kanabisa i drugi preparati će biti samo jedan dodatak u nizu narkotičkih sredstava kojima se već prometuje u medicinske svrhe, poput morfija i kodeina, ističu iz farmaceutske komore Federacije.

«Nije to ništa novo ni bombastično, a od velikog je značaja za pacijente kojima je to potrebno», poručuje Binakaj.

Nakon što ažuriranu listu usvoji Vijeće ministara, državna Agencija za lijekove mora izraditi podzakonske akte kojima će biti tačno definirano ko će, i na koji način imati pravo koristiti kanabis.(ftv,tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here