Jasmin Alić: Mlade generacije se moraju osloboditi okova prošlosti i krenuti dalje

0
787
Razgovarala: Azra KUNOSIC
Razgovarala: Azra KUNOSIC

Jasmin Alić, mladi diplomirani socijalni radnik, sa stalnim zaposlenjem u informatičkoj firmi. U Našoj stranci je od 2009. godine i na lokalnim izborima bit će kandidat NS za Gradsko vijeće Tuzla. Sretno oženjen supugom Amrom, sa kojom ima dva sina Mahira i Kenana. Veliko iskustvo sticao je volonterskim radom u nevladinom sektoru. Oprobao se u glumi, a 2005. godine, bio je proglašen najtinejdžerom, zasluživši tu počast humanitarnim radom u Crvenom križu. Svoj rad nastavlja boreći se za prava građana, posebno mladih, pri čemu akcenat stavlja na pomirenje i izgradnju povjerenja.

o Ne radite u struci, usprkos upisanom magisteriju?
-Prije nego što ću diplomirati na Odsjeku za socijalni rad, počeo sam raditi u sadašnjoj firmi, u kojoj sam šest godina. Nastojim stručno znanje nadoknaditi političkim angažmanom. Smatram da su socijalni radnici kroz historiju, a i danas, pokretači društvenih promjena, bilo uređenjem lokalne zajednice ili borbom za socijalnu pravdu. Uvijek su nekako na toj nekoj prvoj liniji fronta.
Do sada se nisam javljao na konkurse, ali ono što mi smeta jeste nemogućnost odrađivanje pripravničkog staža ukoliko niste na birou. Mislim da konkursi trebaju pružiti šansu svakome, jer situacija u društvu je takva da ljudi nemaju posla, a radi egzistencije moraju raditi i ono što nisu završili ili se prekvalifikovati za neko drugo zanimanje.

tl_jasmin-alic1KATASTROFALNA UPISNA POLITIKA

o Volontirali ste još dok ste se školovali?
-Puno rada uložio sam u neformalno obrazovanje, edukacije vezane za konfliktne situacije u našem drušvu, rješavanje problema lokalnih sredina, sagledavanje postratne traume. To će poslije odrediti moju profesiju. Samoinicijativni angažman meni je 2005. godine donio izbor za najhumanijeg tinejdžera Tuzle, a predložio me Crveni križ. Radio sam na prikupljanju hrane za socijalno ugrožene osobe, te pomoći za stradale u cunamiju u Indoneziji. Bio sam član i prve ekipe koja je pružala prvu pomoći na Panonskom jezeru, Sve volonterski, bez ikakvih naknada. U našem gradu nužno je uključivati mlade kroz razne društvene aktivnosti s ciljem kreiranja boljih i zrelijih ličnosti.

o Često govorite o jednakosti za sve. Na šta konkretno mislite?
-Smeta mi upisna i obrazovna politika na fakultetima. Katastrofalna je, jer se proizvode kadrovi za biroe. Bio sam uključen u studentske proteste kada smo blokirali Univerzitet i tražili da Kasarna treba pripasti studentima. Znam da upisnu politiku kreiraju političke stranke. U vrijeme studentskih protesta sam bio sa tadašnjim rektorom dr. Džemom Tufekčićem, kada su dolazili predstavnici vladajućih stranaka insistirajući da moraju biti upisana djeca svih poginulih boraca, šehida, demobilisanih boraca. Ja sam dijete demobilisanih boraca. Moji i otac i majka bili su u Armiji BiH. Radi generacija koje dolaze, moramo svima dati ista prava i za sva vremena podvući crtu. Neki benefiti trebaju ostati, ali neke treba ukinuti. Ako ćemo graditi društvo jednakosti i jednakih prava, onda se svima treba omogućiti i jednak pristup obrazovanju. Možda će nekome zasmetati što ću reći, ali ima pšrimjera da se fakulteti upisuju radi zadržavanja određenih socijalnih prava, ili da dijete pošto-poto mora studirati. Nemamo usaglašenost tržišta rada i univerziteta. Grad mora da odigra ključnu ulogu i napravi saradnju sa poduzetnicima i da bude posrednik između građana i privrednika. Da izađe sa zahtjevom ka Univerzitetu šta nam treba i da se tako otvaraju smjerovi. S druge strane da privrednici pokušaju naći sredstva, bar oni kojima sutra treba radna snaga, koji su u ekspanziji svog razvoja, da ulože u edukaciju kadra koji im nedostaje i da sutra taj kadar radi kod njih.

tl_jasmin-alic3o Školarine su previsoke i studira praktično onaj ko ima novaca?
-Mi nemamo ulaganja u obrazovanje. Upisna politika je takva da se prima određen broj učenika na redovni studij, a svi ispod te crte su oni za vlastite potrebe i plaćaju velike svote. Ista stvar je i sa napredovanjem. Nakon diplomiranja upisao sam magistarski studij samo zato što sam u određenom momentu imao sredstva. Moje kolege, koje su bile bolje od mene po ocjenama, a nisu imali 2.500 KM, nisu mogli upisti magistarski studij. Imamo pogrešan sistem vrijednosti, mogu studirati samo oni koji imaju sredstva.

NE TREBA IZMIŠLJATI TOPLU VODU

o Pominjali ste uvođenje elektronskih kartica za izdavanje izdavanje ličnih isprava i drugih dokumenata. Kako bi se to u Tuzli moglo realizirati?
-Jednostavno, možete „prepisati“ neke dobre stvari koje funkcionišu u okruženju. Ne treba izmišljati toplu vodu. U nekim susjednim zemljama postoje aparati, slični bankomatima, za izdavanje određenih ličnih dokumenata poput rodnih listova ili uvjerenja o državljanstvu. To je vrlo jednostavan način da se pomogne stanovnicima u gradu koji ima 40 mjesnih zajednica. Oni koštaju otprilike između 25.000 i 30.000 maraka. Ako imamo na umu njihovu svrhu, posebno ako pogledamo građane koji dolaze iz udaljenih mjesnih zajednica u centar grada, to nije puno novaca. Građanima iz prigradskih mjesnih zajednica, trošak u gradskim službama za ove isprave sada se uvećava za prevoz, uz to, satima čekaju u redovima. Ovakvi automati omogućavaju da samo ubacite ličnu kartu i novac i u bilo koje doba dana dobijete traženi dokument.

tl_jasmin-alic5o Da li bi to značilo otpuštanje određenog broja radnika iz gradskih službi?
-To bi rasteretilo administraciju za druge poslove, a građani bi sigurno imali bržu uslugu. U vrijeme informatike ništa se ne čini na poboljšanju usluga građana. Sigurno je da imamo glomaznu gradsku administraciju. Neke od njih bi trebalo preusmjeriti za poslove kojima bi se stvorile olakšice prilikom osnivanju obrta. Kad god se o tome povede rasprava, iz Gradske uprave jedina reakcija je da nije u njihovoj nadležnosti. Moramo se osloboditi nekih okvira o nadležnostima ako je to dobro za građane. Grad mora reorganizovati svoje službe, da kada dođete na šalter i potpišete zahtjev za osnivanje obrta, sve treba obaviti po službenoj dužnosti na jednom mjestu i vrlo brzo. Ovako, oni koji imaju ideje i žele nešto da naprave, odustanu zbog komplikovane administracije. Grad mora svima koji žele da rade olakšati, a ne otežati put do realizacije zamišljenog plana i ideje.

o Nedavno su mladi iz Jajca protestima iskazali negodovanje zbog podijeljenog školovanja. Zašto su mladi uspavani i rijetko pokreću ideje za bolji i ljepši život?
-Mladima trebaju lideri koji bi ih svojim radom i djelovanjem okupili i pokrenuli. Unutar Naše stranke imamo veliki broj onih koji su u svojim lokalnim zajednicama okupili mlade osobe i koji polako zaboravljaju etničke i druge barijere. Bio sam sudionik velikog broja seminara, edukacija, raznih skupova mladih iz oba entiteta. Mi se dobro razumijemo i slažemo. Problem se javlja kada se mladi vrate u svoje sredine koje su zatrovane i unutar kojih se oni izgube. Dogovorimo jasne ciljeve, ali, posebno u jednonacionalnim sredinama, sve pada u vodu, pod pritiskom nacionalističkih stranaka ili vladajućih struktura.

tl_jasmin-alic2o Kako gledate na poblem neizlaska na izbore, broj glasača je sve manji, prvenstveno mladih?
-Sistem vrijednosti u našem društvu je narušen. Trebamo raditi na izgradnji povjerenja, ljudi više nikome ne vjeruju. Oni koju su na vlasti učinili su sve da ljudima ogade politiku i predstave je kao nešto loše, kao sredstvo za pribavljanje lične koristi. Naravo, da u takvom ambijentu građani ne vjejruju političarima, padaju u apatiju i ne izlaze na izbore, naročito mladi. Vladajuće političke stranke koje iz godine u godine nešto obećavaju, a ne ispunjavaju. Kada sto puta obećate nešto i ne ispunite, naravno da će rezultat biti nepovjerenje.

o Kako objašnjavate da neki kandidati prolaze na izborima usprkos neispunjavanju obećanja?
-Ako pogledate izlaznost, koja je sve niža, a na zadnjim izborima oko 45 posto, jasno je da manjina izabere većinu. Zato je bitno da što više ljudi izađu na izbore. Ništa se zadnjih godina nije dogodilo što bi ljudima vratilo tračak nade da bi moglo biti drugačije. Jedino što može nešto promijeniti u ovakvoj situaciji su individualni primjeri ljudi koji su se uključili u politiku, a do sada nisu bili u njoj i koji su se afirmisali u svojim strukama. To su oni koji pokažu da su ljudi, da imaju izgrađen sistem vrijednosti, poštenje, da drže do moralnih principa i koji su svojim radom pokazali da poštujuju ljude i da će politici svojim djelovanjem vratiti princip moralnosti. Vraćanje morala u politiku je zadatak svih u BiH, naročito mladih koji nemaju oraha u džepovima, koji ime nisu ukaljali i koji znaju kako napraviti promjene. Najgore je izmakneti se, govoriti da su svi isti i pustiti da sve ide svojim tokom, a to je najčešće nizbrdo.

MLADI SE MORAJU OSLOBODITI OKOVA

o Još nas pritišće prošlost, ratni period, nikako da se krene dalje ka budućnosti?
-Pitanje pravde i pravednosti je pitanje koje zaslužuju sve žrtve u ratu. Nesporno je da su se dogodili strašni zločini i krivci za to trebaju odgovarati. Međutim, generacije koje dolaze i koje nisu svjedočile ratu, ne smiju biti taoci prošlosti. Ako pogledate dijasporu iz cijele bivše Jugoslavije, oni se druže, sarađuju, sastaju. Život se ne može zaustaviti. Ako želite mir, morate uložiti trud da objasnite svojoj djeci da nisu svi ljudi zločinci i poraditi na pomirenju. Stalno se vraćam na pomirenje i povjerenje. Mlade generacije se moraju osloboditi okova prošlosti. To je ključ svega.

tl_jasmin-alic4o Kao kandidata Naše stranke za Gradsko vijeće Tuzle, kojim problemima se posebno želite pozabaviti?
-Fokus djelovanja bi sigurno bile mjesne zajednice. Dolazim iz prigradske MZ i u jednoj predstavi, dok sam se bavio amaterskom glumom, dobio sam nadimak Pusa – Musa i po tome njemu me svi u naselju poznaju. Mjesne zajednice imaju poseban senziilitet, a nekadašnji domovi kulture imali su sadržaje bliske mladima i svim ljudima. Moraju ih i sada imati, premda više nema domova kulture, ali postoje prostorije mjesnih zajednic. U njima moraju raditi osobe koje će ljudima biti na usluzi. Treba raditi na osnivanju raznih sekcija, izgradnji igrališta za djecu, a starijima ponuditi nešto što će njih zadovoljiti. Moramo graditi zdravu generaciju mladih, jer ako toga nema, imamo društveno – socijalne probleme.

o Dugo ste član Naše stranke, čini se da joj sve više ljudi iskazuju povjerenje. Imate li taj utisak?
-Naša stranka je spremna da se suoči sa svim problemima koje imaju građani Tuzle i BiH. Do sada nismo bili u poziciji da se bavi problemima građana, ali smo često ukazivali na njih. Imamo sve više pristalica. Mislim da će ovi izbori pokazati da ćemo sve ono što smo do sada pričali, od uređenja grada, reorganizacije gradskih službi, ulaganja u sport, u mjesne zajednice, rješavanje toplifikacije grada itd. uspjeti uraditi kroz rad u Vijeću i da nećemo iznevjeriti povjerenje građana.

o Vi, ali i drugi članovi stranke često ste na terenu, na koje probleme ukazuju građani?
-Kao članovi NS i kao kandidati za Gradsko vijeće Tuzle, puno smo na terenu, notiramo probleme na koje ukazuju sugrađani. Bili smo nedavno u MZ Breške, naselje Šabani, gdje su se građani žalili na kvalitet asfalta koji je urađen. Izdvajali su svoja sredstva za asfaltiranje, a urađen je sramotan posao. To je asfalt koji prstom možete izroviti, što dokazuje kako se kod nas se sve rješava kratkoročno i taj problem će se uskoro ponovo ukazati. U MZ Solina, iz koje dolazim, problem je što nema uređene kanalizacione mreže, nema uređenog vodosnabdijevanja, a da ne pričam o toplifikaciji. Postoji toplovod do naselja. Zašto ne bi bio krak bio produžen do kuća na drugom dijelu MZ, koja ima sedam do osam hiljada stanovnika. Opet, u naselju Brđani imaju problem asfaltiranja prilaznih traka, kod mosta koji je odnijela voda tokom poplava 2014. godine. Gradske službe su tada uzele profile koje su mještani kupili, a zauzvrat oni su trebali sanirati te prisupne asfaltne trake. Do danas ništa nije urađeno. Gradski prevoz do Soline je reduciran i autobus ide svaki sat, što je stanovnicima veliki problem. (Razgovarala: Azra KUNOSIĆ)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here