Izmjene Zakona o oružju dobile zeleno svijetlo Vlade TK

0
275

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji ovog kantona. Izmjenama ovog Zakona više nije potrebno pribavljati odobrenje za nabavljanje municije, nego je posjedovanje dozvole za nošenje oružja dovoljno i za nabavljanje municije. Druga izmjena zakona se odnosi na pravna lica koja se bave prometom oružja i municije. Izmjene ovog Zakona odnose se i na produženje roka za preregistraciju oružja.

Naime, odredbama Zkona koji je na snazi građani su bili obavezni da do 31. 12. 2017.godine izvrše preregistraciju oružja. Izmjenama Zakona predloženo je da se taj rok produži za jednu godinu, jer veliki broj građana nije uspio izvršiti preregistraciju.

Prvobitni Zakon donesen je 2015.godine, a koko tvrde iz MUP-a TK njegovim donošenjem postignut je niz pozitivnih efekata prije svega u pravnoj regulativi oko držanja i nošenja oružja i municije, a imao je efekta i na sigurnosno bezbijednosnu situaciju na području TK.

Vlada TK usvojila je Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona o poduzimanju mjera i radnji u cilju provođenja validnog upravnog postupka registracije motornih vozila, evidentiranja propusta i zloupotrebe u tom procesu, te definisanju mogućih mjera i aktivnosti kojim će se ti propusti i zloupotrebe spriječiti.

Kantonalna vlada je u saradnji sa JU Direkcijom regionalnih cesta TK pokrenula akciju kojoj je cilj otkrivanje i prevencija zloupotrebe prilikom registracije motornih vozila, a koja se odnosi na naplatu putarina. Započete aktivnosti koje se vode na sprječavanju zloupotreba vodit će se u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom. Poručeno je da se neće stati dok se ne ispita svaki predmet kod kojeg je bilo zloupotreba prilikom registracije motornih vozila

Nedavno je držan sastanak predstavnika MUP-a TK, JU Direkcije regionalnih cesta TK , ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, osiguravajućih kuća i tehničkih pregleda vozila na kojem je istaknuto da se zloupotrebe koje su do sada rađene neće moći raditi u narednom periodu. Primijećen je kontinuirani rast broja vozila u TK, odnosno registrirano je 130.000 vozila, a prihodi JU Direkcija regionalnih cesta TK nisu porasli u odnosu na povećanje broja vozila.

Ministar Topčagić je poručio da će sve osobe koje su vršile zloupotrebu prilikom registracije motornih vozila biti kažnjene, a građanima koji registruju motorno vozilo je poručio da više kontrolišu službenike,osiguravajućih kuća i tehničkih pregleda vozila kojima daju punomoć da u njihovo ime registruju motorna vozila.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 60 službenika za čin policajac i 10 službenika za čin mlađi inspektor.Narednih 15 dana bit će formirana komisija, koja će objaviti konkurs.

„Očekujemo da ćemo ovu konkursnu proceduru završiti negdje do aprila mjeseca da bi onda ovih 60 policajaca i 10 mlađih inspektora išlo na akademiju u Sarajevo.“ , kazao je Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK. (rts)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here