Intervju/ Semir Ahmetbegović: Nakon dva mandata priliku treba dati ljudima s novim idejama

0
1031

TL_Semir_ahmetbegovic_portret_glavnaProfesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. Semir Ahmetbegović, jedan je iz plejade novih, mladih i mislećih ljudi na bh. političkoj sceni. Prvi put se uključio u politiku, sa željom da nesebično doprinese promjenama koje vode boljem životu.
O njemu se, u najkraćem, može reći: dodiplomski i magistarski studij završio je u Tuzli, doktorirao je 2012. godine na Univerzitetu u Sarajevu, dobivši zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti fizička geografija. Živi u Tuzli, oženjen je, otac dvoje djece. Veliku pažnju posvećuje naučno – istraživačkom radu iz oblasti kvatiteta zraka, vode i tla, koja najčešće radi sa studentima, te kolegama i stručnjacima iz ovih oblasti. Intenzivno radi na projektima čiji je cilj rješavanje problema u spomenutoj oblasti.
Predsjednik je Gradskog odbora Naše stranke u Tuzli i kandidat za Gradsko vijeće Tuzla.

 o Da li je vrijeme za promjene u BiH. Kako to provesti, posebno kada je „ljevica“ razjedinjena?
– Da je vrijeme za promjene neću govoriti iz razloga što će „Naša stranka“ biti u Gradskom vijeću. Rečenica koju danas najviše čujemo je da već godinama vladaju jedni te isti ljudi i samim tim promjene su nužne i poželjne. Svi dobri sistemi u svijetu upravo funkcioništu po modelu da nakon jednog ili najviše dva mandata dolaze novi ljudi, sa popuno novom energijom i novim idejama. Ukoliko u prvom mandatu pokažu da od njih ima koristi, daje im se još jedna prilika. U suprotnom, šansa se daje potpuno novim ljudima iz politike. To je obrazac koji se pokazao uspješnim i tako bi i kod nas trebalo da bude.

MI SVOJE IDEJE PROVJERAVAMO U PRAKSI

o Kod nas je nepoznat pojam ostavke iz moralnih razloga. Iako je jasno da nema nezamjenjivih, u našoj praksi odlazak političara s jedne pozicije znači samo premještaj u drugu fotelju?
– To bi na slijedećim izborima trebali prepoznati građani. Oni su ti koji će napraviti promjene ili ostaviti isto stanje. Nakon izbora svi ćemo morati priznati i ispoštovati volju građana i raditi četiri godine na način kako su oni željeli. Naša Stranka nudi listu izrazito kvalitetnih ljudi koji mogu dati veliki doprinos u rješavanju nagomilanih problema u oblasti, recimo, poduzetništva, zaštite okoline, prostornog uređenja, zapošljavanja, kulture, sporta, zdravstva… U pisanju naših programa nismo izmišljali toplu vodu, nego smo potražili svijetle primjere u BiH, ali i zemljama okruženja, pa i u EU, u segmentu primjenjivog u našoj sredini. To smo vješto uklopili u naš politički program i poruke građanima.

TL_Semir_tribinao Vidite li mogućnost za ujedinjenje „ljevice“ kako bi poslije više od 20 godina rotacije istih stranaka zamijenili postojeću vlast?
– Ljevica ima problema oko ujedinjenja i u Evropi, a ti se problemi prenose i na manje zemlje. Naša stranka je liberalna stranka lijevog centra i nikada ne razmišljamo o bilo kakvom koaliranju sa nacionalnim, desno orijentisanim strankama. Bili smo vrlo ozbiljni u namjeri, i imali smo plan, da se pokuša napraviti sporazum sa ostalim lijevo orijentisanim partijama u BiH. Zašto nismo uspjeli? Rekao bih zbog toga što ostale stranke imaju probleme unutar svojih organizacija i zbog toga nismo smjeli da se upuštamo u te projekte. Odlučili smo da smostalno idemo na izbore na cijelom teritoriju BiH i samostalno dajemo kandidate za gradonačelnike i načelnike, odnosno, za gradska i općinska vijeća.

NAŠA STRANKA JE NAJOZBILJNIJI POLITIČKI PROJEKAT U BIH

o Zašto je Vaš izbor Naša stranka?
-Kad se prvi put pojavila Naša stranka, počeo sam da glasam za nju. Ali taj moj glas, ili naši glasovi, nisu bili dovoljni da ona postane faktor odlučivanja. U junu prošle godine, odlučio sam se aktivno uključiti u politiku. Izbor je bila, logično, Naša stanka, moja prva politička opcija i prva stranačka pristupnica. Iako do tada nisam politički bio angažovan, veoma sam informisan o „stanju stvari“, jer mi je politika u nekom periodu bila skoro hobi, od globalne do lokalne. Uključio sam se da dam doprinos kako bi Naša stranka na sljedećim izborima imala rezultate kakve zaslužuje. Nisam se pokajao. Naprotiv, čast mi je i zadovoljstvo što sam upoznao ljude koji vode Našu stranku i mnoge članove. Sarađujem sa ljudima koje visoko cijenim. Naša stranka jedan od najozbiljnijih političkih projekata u bh. društvu, jer pratim šta je do sada urađeno. Sve što su ti ljudi u predizbornom periodu ili na izborima obećali, izvršili su. Rekao bih čak i više.

TL_Semir_ahmetbegovic_portret02Mislim da je krajnje vrijeme da se građanima ponudi nešto drugo i bolje. Ljudi koji prate političke prilike u BiH, imaju zajednički stav da se zadnjih 20 godina ne dešava ništa, a ako se i desi, to je korak nazad. Uvjeren sam da Naša stranka ima ozbiljne ljude, ozbiljan program i da mi možemo doprinjeti da Grad Tuzla i Bosna i Hercegovina krenu naprijed.
Što se tiče Gradskog odbora NS, to je skupina ozbiljnih ljudi koji iza sebe imaju već ostvarene karijere i sigurno mogu još puno dati zajednici. Bitno je samo da građani Tuzle prepoznaju naš program i ljude koje smo mi kandidovali. I da nam daju povjerenje, a mi ćemo to povjerenje sigurno opravdati.

o Autor ste brojnih naučnih radova o kojima građani malo znaju, a odnose se na analize o zagađenosti vode, tla i zraka. Ponudili ste i rješenjima?
-Moj izbor u užoj naučnoj oblasti je fizička geografija koja je 70-tih godina dobila svoju novu disciplinu – geoekologiju. Zadatak joj je da istražuje prirodne procese i pojave, s ciljem eliminisanja svih negativnih antropogenih uticaja. Istraživanje prirodne sredine radimo na osnovu razvijenih naučno istraživačkih metoda geoekologije koja, globalno ili lokalno, prostor istražuje komponentno: voda, zrak i tlo. Istraživanjem tih komponenti bavim se na fakultetu gdje radim, zajedno s kolegama. Proveli smo brojna istraživanja. Neka smo priveli kraju, neka su u toku, ali već sada imamo reprezentativne podatke, kada je pitanju kvalitet komponenata u gradu Tuzli i okolini. Ovim globalnim problemima bave se zemlje koje imaju izrazito visoke sisteme. Mi smo mala zemlja i kao mala skupina stručnjaka bavimo se temama lokalnog karaktera, u šta uključujemo i asistente i studente.

TL_Semir_ahmetbegovic_portret03JALA JE MEĐU NAJZAGAĐENIJIM RIJEKAMA U EVROPI

o Malo se govoti o zagađenoj rijeci Jali. Šta su o tome pokazala vaša istraživanja?
-Za rijeku Jalu i njene pritoke možemo reći da su to potpuno zagađeni tokovi. Nažalost, moramo priznati da naša Jala ima možda najzagađeniji tok u Evropi. To je sigurno najveći ekološki problem u Tuzli i ne može se lako riješiti. Nužno je odmah napraviti ozbiljan program za rješavanje ovog problema. Čuo sam nekoliko rješenja, ali ni sa jednim nisam zadovoljan. Predlagalo se, naime, natkrivanje Jale, predlagalo se uređenje korita rijeke i izgradnja kaskada. Mislim da je rješenje za rijeku Jalu izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Morfologlija, odnosno, izgled grada, daje pogodnosti. Ne bi bio veliki problem na već postojećem sistemu prikupiti sve vode i odvesti ih u zapadni dio grada, koji je i po prostornoj planskoj dokumentaciji industrijska zona. U to treba uključiti i industrijska postrojenja koja nemaju filtere, što bi u finansijskom smislu, putem izdvajanja sredstava, bilo potpora gradu i građanima Tuzle da se riješi ovaj problem.
Znači, prvo se moraju uraditi ozbiljni ekonomski opravdani projekti koji bi mogli povući sredstva iz nekih evropskih fondova koji pomažu realizaciju ovakvih programa. Jer, Evropa nam neće dozvoliti da do te mjere zagađujemo površinske vodotokove, a nemamo ni pravo da se ponašamo tako prema rijeci Jali, a ni prema prostoru koji se nalazi nizvodno.

o Zašto smatrate da je pogrešno razmišljanje o natkrivanju Jale ili kaskadama?
-Natkrivanje Jale je vrlo skup projekat. Sredstva bi mogla biti obezbijeđena samo iz budžeta grada Tuzle, jer niko sa strane ne bi finansirao takav projekat. Ne mogu se dobiti ekološke dozvole, a to neće riješiti ekološki problem u gradu Tuzli i nizvodno od Jale. S druge strane, kaskade bi zadržavale sav otpad koji se nalazi u Jali. U prvoj fazi apsolutno se mora odustati od tog modusa. Kada se prikupe otpadne vode i kade se pošalju prema izgrađenoj fabrici za prečišćavanje tih voda, tek onda se može razmišljati o novim projektima. Pa ako je u interesu grada natkrivanje, trebalo bi rekonstruisati korito, a to bi moglo podrazumijevti i izgradnju kasakada, koje bi imale dvostruki značaj. Kada je manje padavina vršile bi usporavanje oticanja, a isto tako bi se vršila areacija u riječnim tokovima, što ubrzava raspadanje organskog materijala.

TL_Semir_Ahmetbegovic_predavanjeo Je li to garancija da bismo imali čistu rijeku u gradu?
-Nakon ove dvije faze uz korito rijeke Jale bi mogli planirati infrastrukturne objekte. Strane njenog korita iskoristili bismo za izgradnju biciklističke ili pješačke staze, koje bi bile uređene da bi privlačile građane, a ne da je obilaze u širokom luku. U našem političkom angažmanu ćemo insistirati da se ovi projekti dovedu do kraja.

GALEBOVI, NAŽALOST, NE DOKAZUJU ČISTU SREDINU

o Imali ste zanimljivo istraživanje o “neobičnoj” pojavi galebova na Jali?
-Prošle godine sam sa kolegama sa mog i Odsjeka biologije objavio članak o prisustvu galebova u zimskom periodu u koritu rijeke Jale. Pročitao sam na brojnim portalima da je to egzotična pojava ili da je Mediteran u Tuzli. Kao stručnjaka iz ove oblasti uplašio me prijedlog nekih nastavnika da vode djecu kako bi se fotografisala na mostovima s tim pticama. Istraživanjem smo otkrili da se ne radi o mediteranskom nego o riječnom galebu, čije prirodno stanište su velike rijeke i močvare i to kao čiste sredine. Međutim, u posljednje vrijeme oni su najbrojniji stanovnici deponija komunalnog i čvrstog otpada. To znači da je njihovo prisustvo u rijeci dokazuje da je voda u Jali zagađena i preopterećena organskim otpadom koji je toj ptičjoj vrsti izvor hrane. Mjere koje trebamo poduzeti je da očistimo korito rijeke Jale i da tada jata ptica ovdje pronađu svoje prirodno stanište. To je vrsta ptica koja lako podnosi takav nivo zagađenja, ali isto tako predstavlja potencijalnu opasnost da prenese neke zarazne bolesti na druge ptičije vrste.
Inače, najveća koncentracija jata galebova je negdje oko Livnice. Pretpostavljam da su se tu počeli naseljavati kada je radila Klaonica. Jato se stalno povećavalo, a nakon prestanka rada Klaonice nađen je drugi izvor hrane, a to je otpad iz domaćinstava i restorana koji završava u Jali. Sada galebovi imaju dovoljne količine hrane za svoj opstanak. Pojavljuju se sredinom novembra ili početkom decembra, u zavisnosti kakva je zima. A odlaze sredinom februara kada mogu pronaći druga staništa u toplijim krajevima.

TL_Semir_Ahmetbegovic_intervjuo Kada je u pitanju zaštita okoline, postoji li zakon koji bi primorao vlasti da urade ovo o čemu govorite kada je u pitanju rijeka Jala?
-Mi smo zemlja koja ima namjeru da se uključi EU. To sigurno nećemo moći ukoliko ne riješimo velike ekološke probleme. No, bez obzira na to, interes građana Tuzle je da rijeku Jalu vratitimo približno nivou kojeg se sjećaju stariji građani Tuzle, kada se u rijeci kupalo. Neki smatraju da su to preskupi projekti i da nemamo sredstva, a ja mislim da su to prioritetni projekti za grad Tuzlu. Uložena sredstva u rješavanje stanja vode u Jali i njenim pritokama apsolutno ne bi bila bačena, nego vrlo konkretno uložena sredstva. Za takve projekte se mogu dobiti i nepovratna sredstva evropskih fondova. A ne bih bježao ni od kreditnog zaduženja.

o Ulazak u Evropsku uniju znači, među ostalim, riješiti sve probleme ekološke prirode. Da li to razumiju naši političari?
– Na postdiplomskom studiju predavao mi je prof. dr. Mirko Pak, sloveski geograf i pedagog. Bio je direktno uključen u program pripreme dokumentacije za ulazak Slovenije u EU, kao i njegov kolega prof. dr. Dušan Plut. Oni su se ovako izrazili: „Dokumentacija Slovenije koja je u tom momentu bila pripremljena za Brisel, ako bi je odštampali, bila je visoka 1,5 metar. Tek dvadesetak centrimetara visoki bili su svi ostali dokumenti, dok su ostalo bili dokumenti vezani za rješenja ekoloških pitanja. Ekološki pristup u nauci uveden je 70-tih godina i danas se u prostoru ništa ne može raditi ako nije ekološki prihvatljivo.

DR. BURINA NEĆE IZNEVJERITI POVJERENJE GRAĐANA

o Veoma ste aktivni u pripremama za predstojeće izbore. Izlaznost građana na biračka mjesta sve je manja, čak je zabrinjavajuća. Kako to tumačite s oibzirom da je glasanje zakonska obaveza građana?

TL_Semir_ahmetbegovic_tribina– Tuzlaci nikada nisu imali veći izbor kada su u pitanju kandidati za gradonačelnika. Na Gradskom odboru Tuzla je bila obaveza da predloži kandidata za kojeg smatramo da je svojim životom i radom zaslužio da mu građani daju dovoljan broj glasova i povjere mjesto gradonačelnika. Mislim da smo ponudili zaista kvalitetnog kandidata za tako ozbiljnu funkciju i da bi građani trebali dati povjerenje dr. Adnanu Burini, jer on to povjerenje neće izigrati, što je vidljivo iz njegovog dosadašnjeg rada i djelovanja.
Što se tiče izlaznosti, analizirao sam situaciju i prije objave rezultata popisa stanovništva u BiH. Rezultati su pokazali da je manji broj stanovnika u Tuzli, nego što je broj registrovanih glasača. Zato će se spiskovi revidirati, jer kada smo govorili da je izlaznost u Tuzli bila 42 do 45 posto, podatak nije bio tačan. Izlaznost je bila puno veća, što znači da su građani bili zainteresovani za izbore. Uvjeren sam i očekujem da će na ovim izborima izlaznost biti puno veća.

TL_Semir_ahmetbegovic_portret_glavnao Kakvu će kampanju voditi Naša stranka?
Što se tiče Naše stranke mi smo odlučili da odustanemo od vođenja prepoznatljivih političkih kampanja i da energiju trošimo na druge političke partije ili njihove članove. Svu energiju uložit ćemo da, uz pomoć građana, identificiramo probleme i da ponudimo rješenja. Samo tako ćemo se i oglašavati. Čak, ukoliko prepoznamo problem, a ne možemo ga sami riješiti, neće nam biti teško da kažemo kako ga prihvatamo, ali ćemo ga rješavati kada budemo u prilici. Nećemo ići sa lažnim obećanjima da bismo na osnovu njih dobili rezultate. Naša stranka kontinuirano raste, uradimo sve što obećamo, a za ništa što smo obećali, a nismo ostvarili, ne nalazimo razloge izvan nas samih.
Važno je reći i to da je Naša stranka netipična i po tome da, kada prepoznamo dobru ideju, dobar projekat, dobru političku poruku, dajemo podršku bez obzira iz kojeg političkog tabora dolazi. To smo do sada pokazali u praksi. Mada znamo da nam ta podrška ponekad zna donijeti i negativne poene. Ali, to je jednostavno naš obrazac političkog djelovanja od kojeg nećemo odustati. Radićemo i radimo prvenstveno za dobrobit građana. (Razgovarala: Azra KUNOSIĆ)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here