Evo gdje sve žive Bosanci i Hercegovci: Dijaspora se proširila na 50 zemalja!

0
808

U 50 zemalja svijeta živi približno dva miliona osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, uključujući i njihove potomke što je polovina broja stanovnika koji žive u BiH, a s ciljem uspostavljanja boljih veza izrađen je dokument “Politika saradnje s bh. iseljeništvom”.

Svaki treći Bosanac i Hercegovac danas živi izvan BiH, a najviše osoba porijeklom iz BiH živi u susjednim zemljama, te u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac u intervjuu za N1 podvukla je da je to dokument za afirmaciju saradnje s bh. iseljeništvom da bi se došlo do rješenja za pitanja koja opterećuju BiH i dijasporu.

Nakon usvajanja ovog dokumenta pokrenuta je izrada strategije koja će preciznije definirati ulogu institucija u BiH u saradnji sa iseljeništvom s ciljem bolje dostupnosti informacija.

Također, potpisani su ugovori sa 28 gradova i općina u BiH koji imaju najveći broj iseljenika nakon rata kako bi se na kontinuiran način provodila ta politika.

– Tu je i mapiranje iseljeništva u 10 zemalja svijeta, a tu se misli na opis svih potencijala koji imaju ljudi u iseljeništvu. Želimo vidjeti kakve mogućnosti imaju ljudi u dijaspori kako bi s njima razvili saradnju. Činimo sve kako bi iseljenici mogli komunicirati sa institucijama BiH, a s druge strane da institucije shvate potrebe iseljenika – pojasnila je Borovac.

Uskoro će u funkciji biti i web portal za razmjenu informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koji će sadržavati adrese svih važnih institucija u BiH i diplomatsko-konzularnih predstavništava putem kojeg će biti olakšana komunikacija sa iseljenicama.

– Naše iseljeništvo dugo nije kontaktiralo sa BiH, odnosno nije bio interaktivan kao što želimo sada. Bilo je pokušaja donošenja zakona u BiH koji nisu uspjeli, ali Vijeće ministara podržalo je ovaj dokument. Vrlo je značajno da su građani BiH okupljeni oko diplomatsko konzularnih predstavništava i udruženja. To će doprinijeti međusobnoj saradnji – kazala je Borovac.

Ona tvrdi da je Ministarstvo sve dopise iz dijaspore shvatalo ozbiljno, a bilo je primjedbi za Izborni zakon, način dostavljanja glasačkih listića te je to i do sada uzimano u obzir, ali sada će to biti novi način komunikacije za sve koji žele glasati.

– Tu su dvojna državljanstva i vozačke dozvole. Tijela koja formiramo pri jedinicama lokalne samouprave imat će posebnu važnost, jer će putem web matičara moći dostavljati građanima BiH – stav je ministrice Borovac.

Napomenula je i važnost poslovnog ambijenta jer je potencijal iseljeništva takav da može utjecati na društveno ekonomsku situaciju u BiH.

Nakon što je predsjednik Međunarodne organizacije za migracije (IOM) naglasio problem krijumčarenja romske djece u Evropu, ministrica je kazala da nema takvih podataka u BiH.

– Predstavnik IOM-a je kazao da će od podataka za cijeli zapadni Balkan izdvojiti podatke za BiH i da će nas o tome informirati. O tome samo usmeno obaviješteni. Kada dobijemo informaciju, preduzet ćemo sve potrebne mjere, kao i Ministarstvo sigurnosti BiH – zaključila je Borovac u intervjuu za N1, a prenosi Fena.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here