Društvena hronika: Bošnjaci nepoželjni u pravosuđu!

0
341

Prema popisu iz 2013. godine Bošnjaci čine pedeset posto stanovništva Brčko Distrikta BiH, ali su u institucijama izvršne i sudske vlasti, u administraciji i javnim ustanovama nacionalna manjina. Najbolji primjer za manjinski položaj Bošnjaka su stanja u pravosuđu i javnom sektoru.

U administrativnom aparatu i javnom sektoru, dakle u institucijama koje su na bužetu Distrikta je nešto više od 25 posto Bošnjaka! U pravosuđu je još drastičnija situacija, obzirom na značaj posla kojim se bave sudije Osnovnog i Apelacionog suda.

U Osnovnom sudu radi 10 sudija srpske, 6 bošnjačke i 4 hrvatske nacionalnosti. Predsjednik Osnovnog suda je, već 16 godina, Jadranko Grčević Cane, jedan od najbogatijih ljudi u Brčkom! Pogađate zašto!?

U Apelacionom sudu je još porazniji položaj Bošnjaka. U njemu rade po tri Srbina i Hrvata, jedan sudac je nepoznatog etničkog porijekla i samo jedan Bošnjak! Naravno, predsjednik Apelacionog suda je Damjan Kaurinović, već 16 godina i, kao i Grčević, srpske je nacionalnosti.

Kako je moguće da se Bošnjacima, a kad su u pitanju čelne funkcije, i Hrvatima, zabrani nacionalna ravnopravnost koja se u Brčko distriktu tradicionalno uspostavlja po principu 4+4+2?

Riječ je o tome da u Pravosudnoj komisiji, Distrikta, koja ima funkciju kao ministarstva pravosuđa u kantonima ili entitetima, glavnu riječ imaju glavni članovi Komisije: Jadranko Grčević Cane i Damjan Kaurinović! To je nedopustiv spoj izvršne i sudske vlasti! No, upravo zahvaljujući tome rečeni dvojac može da radi šta hoće!

Evo i najnovije pravosudne igranke! Riječ je o tome da je nedavno Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, umjesto umirovljenog Zijada Kadrića, predstavnika Brčko Distrikta, zatražilo da Grčevićeva i Kaurinovićeva komisija delegira novog člana i to muškarca bošnjačke nacionalnosti. Na tu je funkciju konkurisao Zekerijah Mujkanović, aktualni tužilac u Distriktu. Međutim, komisija je izabrala Srbina.

Naravno, VSTV je odbilo taj prijedlog, ali je zahvaljujući pritiscima vječitih Grčevića i Kaurinovića na predsjednika VST, Milana Tegeltiju, revidiralo svoj stav pa je reklo da Distrikt može delegirati i Bošnjakinju. Na taj način će biti eliminirani Bošnjaci i već se zna da će tandem Kaurinović-Grčević, u VST poslati ime: Maida Kovačević!

Riječ je o supruzi Novaka Kovačevića, okružnog tužioca u Bijenjini! Dakle, nastavlja se cirkus u be-ha pravosuđu! I tužiteljstvima, naravno! (Piše: Ekrem AVDIĆ)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here