Diplome stečene na bh fakultetima priznate širom svijeta

0
344

Sve visokoškolske kvalifikacije stečene na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini priznate su i izvan granica naše države.

Međutim, svaka država ima svoje zakonodavstvo na osnovu kojega vrši priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

“Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja nema saznanja da neka visokoškolska kvalifikacija koja je stečena na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u BiH, nije bila priznata izvan naših granica.

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja sačinjava Informaciju o visokoškolskim ustanovama, koje djeluju na osnovi dozvola za rad – licence nadležnih obrazovnih vlasti koju sačinjava na osnovi dobivenih informacija od nadležnih obrazovnih vlasti”, rekla je Dragana Dilber, pomoćnica direktora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, istaknuvši da je u BiH akreditirano 26 visokoškolskih ustanova.

Kao što je već navedeno, svaka država ima svoje propise na osnovu kojih vrši priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, pa tako i Republika Hrvatska.

“Nije istina da osobe koje su stekle visokoškolske kvalifikacije u Bosni i Hercegovini, te žele ostvariti pravo na rad ili zapošljavanje u Republici Hrvatskoj ne moraju proći proceduru priznavanja. Moraju, ali bez polaganja dodatnih ispita.

Naime, Republika Hrvatska, kao i Bosna i Hercegovina, sve ostale europske države te SAD, Kanada, Izrael, Australija i Novi Zeland (ukupno 55 država) su potpisnice Konvencije o priznavanju kvalifikacija u europskoj regiji – Lisabonska konvencija”, pojasnila je Dilber.

Lisabonska konvencija propisuje da se vrši priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije na pravedan način, odnosno da se priznaju prava nositelju kvalifikacije onako kao što su stečena, bez usporedbe s domaćim kvalifikacijama i bez polaganja dodatnih ispita.

“Sve navedene države, pa tako i BiH, su članice ENIC-NARIC mreže (mreže centara za informiranje) putem kojih svakodnevno vrše razmjenu informacija i podataka kako bi se olakšalo priznavanje visokoškolskih kvalifikacija”, istaknula je Dragana.

Kada je riječ o stranim studentima koji studiraju u Bosni i Hercegovini, a žele nastaviti studij ili ostvariti pravo na rad u svojoj matičnoj državi, za portal Radiosarajevo.ba Dilber je kazala da moraju proći, također, proceduru priznavanja.(f,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here