Vlada TK: Devet potpisnika naloga za plaćanje

0
1200

Obzirom na novi saziv, Vlade Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa trezora TK ovlastila je Jakuba Suljkanovića, premijera Kantona, Miralema Nuhanovića, ministra finansija, Zlatana Muratovića, ministra obrazovanja i nauke, Mirsada Gluhića, ministra trgovine, turizma i saobraćaja, Bahrudina Hadžiefendića, ministra zdravstva, Slavenu Vojinović, ministra za kulturu, sport i mlade, Merimu Hajdarević, sekretara ministarstva finansija, Bahriju Jusupović, pomoćnika ministra finansija za trezor i Edinu Kurević, pomoćnika ministra finansija za budžet.

Također, za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH ovlašteni su Jakub Suljkanović, premijer Kantona, Miralem Nuhanović, ministar finansija, Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, Slavena Vojinović, ministar za kulturu, sport i mlade, Mufid Klinčević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Osman Puškar, ministar privrede.

Kako bi se omogućio i efikasan rad Vlade danas su imenovane Kadrovska i Komisija za administrativna pitanja Vlade. Predsjednik Kadrovske komisije je Husein Topčagić, a članovi su Mirsad Gluhić, Zlatan Muratović, i Ivana Kulić.

Kada je u pitanju Komisija za administrativna pitanja, predsjednik je Enes Gegić, a članovi Mufid Klinčević i Bahrudin Hadžiefendić. (TK)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here